บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์แอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด HICRETE PRODUCTS & TECHNOLOGY

เวลาทำการ

  • วันอาทิตย์ หยุด
  • วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00 น. ถึง 17.00 น.

บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
เลขที่ 87 หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140

เบอร์ติดต่อ
(+66) 035-246-222


ติดต่อ